logo UŁ

Analiza bibliometryczna publikacji pracowników
Uniwersytetu Łódzkiego


Baza opracowywana przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego

Instrukcja Wydziały Jednostki organizacyjne Typy publikacji Kody języków Dostęp do bazy dorobku naukowego Dostęp do rankingu

Sposób wyszukiwania:

  • dane dla całej uczelni: zaznaczyć rok i nacisnąć Szukaj; nie wybierać nic z indeksu Przykład
  • dane dla wybranego wydziału: zaznaczyć rok i wybrać wydział z indeksu Przykład
  • dane dla jednostki organizacyjnej: zaznaczyć rok i wybrać jednostkę z indeksu Przykład
  • dane dla autora: zaznaczyć rok i wybrać autora z indeksu Przykład

Prezentacja danych:

  • dane, które mają być wyświetlone zaznacza się w polach poniżej (np. Impact Factor, punktacja MNiSW
  • w tabelach można stosować pełne nazwy lub kody nazw publikacji (wybór u dołu strony)


Rok publikacji:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   Analiza dotyczy danych od 2002 r.
Dane są rejestrowane na bieżąco.

Zakres analizy:

Zawężaj do wskazanych języków publikacji [polski] [angielski] [rosyjski] [niemiecki] [czeski]
Prace: z czasopism
z czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej (tj. ISI Master Journal List)
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
z punktacją MNiSW (zasady punktacji)

Wyświetlaj liczbę publikacji oraz:

liczbę prac z: Impact Factor punktacją MNiSW punktacją wewnętrzną UŁ
procentowy udział prac z: Impact Factor punktacją MNiSW punktacją wewnętrzną UŁ
łączną wartość: Impact Factor punktacji MNiSW punktacji wewnętrznej UŁ
średnią wartość: Impact Factor punktacji MNiSW punktacji wewnętrznej UŁ
Podziel publikacje wg
W tabelach stosuj